Frågor och svar (FAQ)

När börjar uppsägningstiden att gälla?

När börjar uppsägningstiden att gälla? Uppsägningstid . Av ditt anställningsavtal eller ditt kollektivavtal framgår vilken uppsägningstid du har. Uppsägningstiden börjar löpa den dag du mottar uppsägningen . Om du blir uppsagd under din föräldraledighet börjar uppsägningstiden löpa när du ...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur många överlever hjärnhinneinflammation?

Hur många överlever hjärnhinneinflammation? Det är en relativt ovanlig sjukdom som drabbar mellan 50 och 100 personer varje år i Sverige. Dödligheten är 10 procent och 20 procent överlever med allvarliga efterverkningar. Det snabba sjukdomsförloppet, symptom som lätt förväxlas med andra sj...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad tjänar en Hudterapuet?

Vad tjänar en Hudterapuet? 23 400 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet....

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

När och varför slutade man skriva runor?

När och varför slutade man skriva runor? Varför slutade man använda runor ? När kristendomen och kyrkans män kom till Sverige på 1000-talet förde de med sig kunskap om bokstäverna. Under några hundra år fortsatte människor att rista runor när de skulle skriva något. ... De latinska bokstäv...

Fri Feb 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vem leder hockeyligan?

Vem leder hockeyligan? Tabell

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur gör man sig av med getingar?

Hur gör man sig av med getingar? Det sägs att vissa husmorsknep funkar mot getingar .

Tue Feb 01 2022

FRÅGOR OCH SVAR (FAQ)

Frågor och svar (FAQ)

Kan man söva en gammal katt?

Kan man söva en gammal katt? Det betyder inte att man bör undvika att söva äldre djur bara för att de är gamla. Däremot rekommenderas det att man tar ett blodprov innan för att kunna välja passande läkemedel och val av narkos....

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur hanterar man 5 års Trots?

Hur hanterar man 5 års Trots? Tips på hantering av trots och utbrott:

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur många neurokirurger i Sverige?

Hur många neurokirurger i Sverige? Det finns ytterligare fyra kliniker runt om i landet som bedriver neurokirurgisk vård och forskning. I Sverige har pionjärer som Herbert Olivecrona och Lars Leksell rönt särskilt stor internationell uppmärksamhet för hur de har utvecklat neurokirurgin ....

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Var jobbar biologer?

Var jobbar biologer? Var finns jobben för biologer ? Biologer arbetar oftast inom miljö- eller life science-sektorn. Inom hälso- och sjukvården arbetar de främst inom diagnostiken på de medicinska labben och är ofta mikrobiologer, molekylärbiologer eller sjukhusgenetiker....

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur är det att vara inlagd på psyket?

Hur är det att vara inlagd på psyket? När du frågar hur det är att vara inlagd på psyk kommer du få lika många svar som det finns patienter. Det skiljer sig väldigt mycket åt beroende på varför du är inlagd . Är du inlagd pga hög suicidrisk kommer du inte få ha laddare, skärp, hoodies/mjuk...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad påverkar kassalikviditet?

Vad påverkar kassalikviditet? Kassalikviditeten beräknas genom att dividera omsättningstillgångarna exklusive varulager med de kortfristiga skulder som företaget innehar (se figur 1). Kassalikviditeten inom företag ses oftast som en oerhört viktig faktor....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad utlöser pankreatit?

Vad utlöser pankreatit? De två vanligaste orsakerna till akut pankreatit är: Alkohol. Gallsten som obstruerar sfinkter Oddi....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur värdera lösöre i bouppteckning?

Hur värdera lösöre i bouppteckning? Sådan egendom värderas enligt marknadsvärdet vid den avlidnas dödsdag. Hus kan dock värderas enligt taxeringsvärdet. Man kan välja att värdera hela bohaget som en post i bouppteckningen . Om lösöre redovisas separat brukar det oftast vara något av högre ...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Varför datortomografi buk?

Varför datortomografi buk? Datortomografi är en viktig och mycket vanlig undersökning av kroppens inre vid misstänkt cancer. Metoden används över stora delar av kroppen för att hitta tumörer. Datortomografi används också för att följa upp effekten av en behandling. Undersökningen tar mella...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur läsa nyckeltal?

Hur läsa nyckeltal? P/E står för price/earnings, på svenska pris/vinst. Med detta nyckeltal räknar man alltså ut aktiens pris i förhållande till bolagets vinst, med andra ord hur mycket man betalar för vinsten. Desto högre P/E-tal desto högre värderar marknaden bolaget i förhållande till v...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är en låg PSA kvot?

Vad är en låg PSA kvot? Vid PSA mellan 3 och 10 mikrog/L kan kvoten Fritt PSA /totalt- PSA ge ytterligare vägledning: hög kvot talar för benign prostataförstoring, låg kvot för prostatacancer eller infektion. Om totalt PSA är 3–10 mikrog/L och kvoten är hög upprepas provtagningen var sjätt...

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

När använder man Ansiktsskrubb?

När använder man Ansiktsskrubb? Skrubb/Peeling

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad händer i kroppen när man får en demenssjukdom?

Vad händer i kroppen när man får en demenssjukdom? De sjukliga förändringarna – plack och fibriller – gör att kontaktvägarna mellan nervcellerna först blockeras. Impulser får då allt svårare att nå fram till olika delar av hjärnan. Efterhand sprider sig de sjukliga förändringarna och gör a...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

What is the treatment for prostate cancer that has spread to the bones?

What is the treatment for prostate cancer that has spread to the bones? Men with prostate cancer that has spread to the bones may consider treatment that infuses a radioactive substance into a vein . Strontium-89 (Metastron), samarium-153 (Quadramet) and radium-223 (Xofigo) are medications...

Wed May 04 2022

Frågor och svar (FAQ)

How do they treat prostate cancer that has spread?

How do they treat prostate cancer that has spread? Treatment of stage IV prostate cancer may also include treatments to help prevent or relieve symptoms such as pain from bone metastases with drugs like denosumab (Xgeva), a bisphosphonate like zoledronic acid (Zometa), or a radiopharmaceut...

Wed May 04 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur kan man ta bort ärr i ansiktet?

Hur kan man ta bort ärr i ansiktet? Beroende på vilken typ av ärr och hur grova de är kan man behandla med injektioner eller laser. I vissa fall kombinerar man de olika behandlingstyperna för bästa effekt. Med fractional laser (Starlux 1540) erbjuder vi en unik, skonsam och effektiv metod ...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur makuleras aktiebrev?

Hur makuleras aktiebrev? Om ditt aktiebrev har kommit bort kan man ansöka hos Bolagsverket att döda aktiebrevet . Processen kan ta upp till 1,5 år innan du kan ansöka om ett nytt aktiebrev hos aktiebolaget. För att ansöka om dödande av aktiebrev måste man fylla i en anmälan, anmälan hittar...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket ljud får man göra i en lägenhet?

Hur mycket ljud får man göra i en lägenhet? Hyreslagen bestämmer inte hur höga ljudnivåer det får vara i en lägenhet . Det finns inga uttryckliga regler i Hyreslagen angående ljudnivåer i en bostad. Däremot finns det regler som innebär att hyresvärden är skyldig att se till att lägenheten ...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket är 200 grader Fahrenheit?

Hur mycket är 200 grader Fahrenheit? Fahrenheit är en termodynamisk temperatur skala, där vattnets fryspunkt är 32 grader Fahrenheit (° F ) och kokpunkten är 212 ° F (vid ett standard lufttryck)....

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilken betydelse har priset för köpet?

Vilken betydelse har priset för köpet? Om säljaren inte kan reperara varan eller ge dig en ny likvärdig vara har du rätt till prisavdrag eller att köpet hävs. Att köpet hävs betyder att varan lämnas tillbaka till säljaren och att du får pengarna tillbaka. För att du ska kunna häva ett köp ...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilket konto bokföra Fakturaavgifter?

Vilket konto bokföra Fakturaavgifter? I baskontoplanen bokförs faktureringsavgifter i kontogrupp 35. En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om in...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad innebär förhandlingsrätten i medbestämmandelagen?

Vad innebär förhandlingsrätten i medbestämmandelagen? Förhandlingsrätt /skyldighet – rätten för arbetstagare och arbetsgivare att förhandla med motparten i vissa frågor, och motpartens skyldighet att förhandla. Rätt till information – handlar i första hand om arbetsgivares skyldighet att i...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilken typ av hårddisk ska man välja?

Vilken typ av hårddisk ska man välja? Seagate Backup Plus Ultra Slim 2TB USB 3.0 är ett bra köp och recensenterna är även begeistrade för det stora lagringsutrymmet som bland annat kan lagra alla dina bilder, filer och filme...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Varför Kulmage?

Varför Kulmage? Övervikt i sig var skadligt för hälsan men framför allt om fettet satt runt buken. Bukfetman bidrar starkare till typ 2 diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och bland andra hälsofaror olika former av cancer....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man jobba i USA utan Green Card?

Kan man jobba i USA utan Green Card? EB-1 Visum

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man gör grupper på sms?

Kan man gör grupper på sms? Du behöver inte installera något. Upp till 25 personer kan ingå i gruppen . Allas svar går till alla. Du kan skapa grupper direkt på smsgrupp.se eller genom deras iPhone- eller Androidapp....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur många veckor är tre är?

Hur många veckor är tre är? Hur många veckor är det på ett år ? 1 år är lika med 52.17857 veckor , vilket är omvandlingsfaktorn från år till veckor ....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur kan jag höja mitt betyg?

Hur kan jag höja mitt betyg? För den som behöver höja betygen är det prövning på Komvux som gäller. Prövning på Komvux innebär att man läser in en gymnasiekurs på egen hand och sedan gör en prövning, som ofta är både ett skriftligt och muntligt prov i ämnet. ...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Måste man berätta för chefen om sjukdom?

Måste man berätta för chefen om sjukdom? Din arbetsgivare har inte rätt att vägra dig sjuklön, om du skulle vägra att ange varför du är sjuk /sjukskriven. Du behöver alltså inte berätta för arbetsgivaren vad för slags operation du ska göra, men det bör av läkarintyget framgå varför du är f...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

När spelar Sverige nästa match OS 2022?

När spelar Sverige nästa match OS 2022? Reservspelschema

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Var sitter SIM-kortet?

Var sitter SIM-kortet? Exakt var du hittar SIM - kortet kan till exempel variera. De två vanligaste alternativen är att du hittar SIM - kortet antingen i en mindre springa på sidan av din telefon eller surfplatta, alternativt sitter det i en liten metallbygel bakom batteriet i din enhe...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur sköter man jätteverbena?

Hur sköter man jätteverbena? i kraftig, näringsrik jord, som inte torkar ut fort. Plantan toppas tidigt för att bli förgrenad. Mycket vacker som solitär, som bakgrund i rabatt eller i stora samplanteringar. Om du vill prova att övervintra din jätteverbena kan du sätta in krukan frostfritt ...

Mon May 02 2022